Kostel sv. Markéty v Chomli

Chomle - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk, moderní doba

Stručné představení

Kostel z druhé poloviny 15. století.

Historie

Kostel stojící na vyvýšenině v západní části obce byl prvně písemně připomínán roku 1363. Tehdy byl kostelem farním, fara však zanikla v období husitských válek. Dnešní kostel pochází až z druhé poloviny 15. století, kdy byl postaven jako nízká jednolodní stavba s polygonálně uzavřeným presbytářem a se sanktusovou věžičkou na střeše. Později byla přistavěna sakristie. Z této etapy je v presbytáři pozoruhodné drobné sanktuárium, ve formě malé kaple s baldachýnovou klenbou, vytesanou z jednoho kamene. Na začátku 20. století byl kostel opraven a změněn jeho vnější vzhled. Kostel je postaven z křemencových a buližníkových kamenů, na nichž zřejmě nechtěla držet omítka. Proto byly zdi ponechány holé, vyspárované a jen nároží bylo opatřeno omítkovými rámy. Interiér kostela je téměř odstraněn, gotické sochy (včetně téměř metrové sošky sv. Markéty z doby krátce před rokem 1500) byly uloženy do depozitáře. Stropy jak lodi, tak presbytáře jsou rovné. Okna jsou hrotitá bez kružeb. V roce 1958 byl kostel opraven a vymalován. V současnosti má kostel poškozenou krytinu a věžičku, do interiéru zatéká. Stav krovu je špatný, na zdivu se objevují trhliny a místně je vidět zvýšená vlhkost, doprovázená plísněmi. Kostel je v majetku Římskokatolické farnosti Zbiroh, pravidelné bohoslužby se zde nekonají pro nezájem místních občanů.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Kostel sv. Markéty v ChomliKostel sv. Markéty v ChomliKostel sv. Markéty v Chomli