Zájezdní hostinec v Dobřívu (čp. 48)

Dobřív - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Přízemní roubená budova se dvěma vchody do hostinské a obytné části.

Historie

Venkovská usedlost čp. 48, zvaná Stará hospoda stojí naproti Švédskému mostu. Přízemní roubená budova má dva vchody do hostinské a obytné části. Vstup do obytné části je krytý dveřnicemi. Vstup do hostince je obdélný s dvoukřídlými dveřmi s kováním. Střecha s polovalbou, krytá šindelem. Interiéry jsou zmodernizovány. Zachovalo se jen torzo bývalého dvora zájezdního hostince. V části objektu byla Muzeem Dr. B. Horáka v Rokycanech roku 2005 otevřena expozice věnovaná životu a dílu Jindřicha Mošny. Otevřeno je v sezóně, v expozici je umístěn elektronický průvodce (v jazykové mutaci české, německé a anglické). Celý objekt je v soukromém majetku.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.