zájezdní hostinec

Černice
Význam Černic, které byly v 15. století jednou z největších vsí Plzeňska, postupně až do 18. století upadal s tím, jak ztrácel význam černický rybník a mlýn na Úhlavě. Výhodná poloha při cestě na Nepomuk však opět napomohla Černicím k rozkvětu....

Dobřív
Dobřív je od roku 1995 vesnickou památkovou zónou, dochovala se zde řada zajímavých objektů lidové architektury, Švédský most a hamr.

Hostinec Na Železné v Rokycanech
Vznik budovy se datuje do doby kolem roku 1800.

Rokycany
Střed města Rokycany byl vyhlášen v roce 1992 městskou památkovou zónou, na území města je v současné době 45 nemovitých kulturních památek.

Zájezdní hostinec v Dobřívu (čp. 48)
Přízemní roubená budova se dvěma vchody do hostinské a obytné části.

Zájezdní hostinec v Plasích (čp. 8)
Jedná se o patrovou stavbu z roku 1785, ve které dnes sídlí lesní závod.