Fara v Žihli (čp. 54)

Žihle - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Fara byla vystavěna v letech 1691–1693 na místě staré farní budovy.

Historie

Fara je barokní a byla vystavěna v letech 1691–1693 na místě staré farní budovy. Podnět k výstavbě fary dal tehdejší patron žihelského kostela a majitel panství Heřman Jakub Černín. Areál fary doplňovalo nezbytné hospodářské zázemí sestávající ze stodol, stájí a kůlen, dnes zaniklé. Farní budova je dnes v soukromém vlastnictví, v nedávné době byla obnovena a je obývána.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Fara v Žihli (čp. 54)