Heřman Jakub Černín

Fara v Žihli (čp. 54)
Fara byla vystavěna v letech 1691–1693 na místě staré farní budovy.

Zámek Šťáhlavy (čp. 1)
Šťáhlavský renesanční zámek, který si nechal vystavět Karel Kokořovec z Kokořova, sloužil až do konce 18. století jako sídlo rozsáhlého šťáhlavského panství.