Tvrz Vlkošov (čp. 1)

Vlkošov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Tvrz obklopená unikátně dochovaným zemním opevněním, sestávajícím z dvojitého valu a vodního příkopu napájeného z blízkého rybníka.

Historie

V severozápadní části vsi se nachází areál tvrze obklopený unikátně dochovaným zemním opevněním sestávajícím z dvojitého valu a vodního příkopu napájeného z blízkého rybníka. Vlastní tvrz tvoří dvě křídla se zvýšeným přízemím, zděná z kamene, opatřená opěrnými pilíři a hrázděným štítem. Původní gotický, centrálně umístěný věžovitý objekt, který předcházel dnešní tvrzi, byl zachycen archeologickým výzkumem. Vznik této tvrze se předpokládá již v první polovině 14. století, ačkoliv první písemný doklad o ní známe až z roku 1437, kdy se dostala do majetku významného místního rodu Račínů. Vybudování opevnění proběhlo asi v letech 1470–1490, doložena je také pozdně gotická přestavba (pozdně gotické portály a pilíře ve sklepení) právě za Račínů a také mladší renesanční úpravy. Po roce 1623 získal Mansfeldovými vojsky poničenou tvrz jako konfiskát po odbojných Račínech další významný západočeský šlechtic Jiřík Kokořovec z Kokořova. Poté nechal objekt upravit do podoby zámečku, který v 18. století sloužil vrchnostenským úředníkům a v 19. století byl degradován na sýpku. Ta se stala součástí sousedního hospodářského dvora na panství Nečtiny rodu Mensdorf-Pouillyů, k němuž byl vlkošovský statek připojen. Obdobně nedůstojně s objektem nakládal i státní statek po roce 1945. Dnes je citlivě zrekonstruovaný areál tvrze spolu s hospodářským dvorem v soukromém vlastnictví a není přístupný veřejnosti.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.