Nečtiny

Hrad Nečtiny
Novogotický zámek a areál hospodářského dvora s pohřební kaplí nedaleko Nečtin.

Tvrz Vlkošov (čp. 1)
Tvrz obklopená unikátně dochovaným zemním opevněním, sestávajícím z dvojitého valu a vodního příkopu, napájeného z blízkého rybníka.

Železářská huť sv. Klimenta v Plasích (čp. 214)
Patrová stavba ve střední ose s klenutým průjezdem, jímž prochází silnice na Horní Hradiště, a nízkou hranolovou věží.