Jiří Kokořovec z Kokořova

Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci
Staroplzenecký farní kostel Narození Panny Marie vznikl koncem 14. století na místě starší románské sakrální stavby založené dle pověsti sv. Vojtěchem.

Tvrz Vlkošov (čp. 1)
Tvrz obklopená unikátně dochovaným zemním opevněním, sestávajícím z dvojitého valu a vodního příkopu, napájeného z blízkého rybníka.

Zámek Šťáhlavy (čp. 1)
Šťáhlavský renesanční zámek, který si nechal vystavět Karel Kokořovec z Kokořova, sloužil až do konce 18. století jako sídlo rozsáhlého šťáhlavského panství.