Kostel sv. Prokopa v Úněšově

Úněšov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel je původem gotický, jako farní se připomíná již v roce 1352.

Historie

Ves Úněšov vstupuje do psané historie v polovině 14. století. Během 16. a 17. století byla v držení drobné šlechty, v roce 1676 ji pak získal klášter v Teplé, při němž setrvala po zbytek období patrimoniální správy (do roku 1848). Uprostřed obdélné svažité návsi, jejíž nejníže položenou severní stranou dnes prochází hlavní silnice na trase Plzeň – Karlovy Vary, stojí farní kostel sv. Prokopa a kolem něj se nachází zrušený hřbitov. Kostel je původem gotický, jako farní se připomíná již v roce 1352. Z této fáze pochází zdivo polygonálně uzavřeného presbytáře s opěráky. Do dnešní podoby jednolodní stavby s hranolovou věží po severní straně byl uveden barokní přestavbou provedenou v letech 1738–1739 nákladem tepelského kláštera, jak nás informuje letopočet s opatským znakem na západním průčelí završeném trojúhelným štítem. V roce 1900 byl kostel opravován. Po roce 1945 došlo v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva k jeho částečné devastaci a zániku většiny vnitřního zařízení. V 70. letech byly opraveny vnější omítky a v roce 2009 proběhla obnova fasády západního průčelí. Kostel, který tvoří dominantu vsi i okolní krajiny, je však nadále ohrožen především havarijním stavem krovů. Za vsí při silnici na Číhanou stojí pozdně barokní kaplička z 18. století.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.