odsun

Historické jádro městečka Úterý
Úterý si zachovalo mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, jež byly v roce 1992 důvodem k jeho prohlášení za městskou památkovou zónu.

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Žihli
Pozdně barokní jednolodní stavba, na hřbitově u kostela památník obětem nacismu.

Kostel sv. Prokopa v Úněšově
Kostel je původem gotický, jako farní se připomíná již v roce 1352.

Plešnice
Sídlo vladyků z Nečtin, poblíž zřícenina hradu Buben.

Úterý
Městečko mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu.

Vidžín
Původně středověká vesnice, silně poznamenaná poválečným odsunem.

Všeruby
Oblast osídlena již v pravěku. Významné středověké feudální sídlo, dochovaný románský tribunový kostel.