Zámek Úlice

Úlice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Výstavní patrová budova pochází až z 2. poloviny 18. století.

Historie

Na východním okraji obce se nachází výstavní patrová budova na půdorysu písmene L, krytá mansardovou střechou a opatřená na vrcholu střechy hodinovou věžičkou s cibulovitou bání. Přístavek s terasou na východní straně je pozdně klasicistní a nenáleží původní stavbě. Jedná se o zámek, jehož vznik bývá kladen až do druhé poloviny 18. století (do let 1760–1770), avšak důvodem jeho výstavby mohl být rozkvět panství Úlických v 17. století nebo za Jindřicha Zikmunda ze Schirndingu po roce 1713. Vzniku stavby již v první polovině 18. století odpovídá i jednoduché architektonické členění fasád. Hypotetická návaznost objektu barokního zámku na starší gotickou tvrz, která je v Úlicích doložena písemnými prameny ve 14. a 15. století, nebyla dosud prokázána. V 19. a v první polovině 20. století se zde vystřídala řada majitelů a po roce 1945 byl zámek přidělen zemědělskému družstvu. V současnosti je objekt v soukromém majetku, udržovaný a obývaný, tudíž veřejnosti nepřístupný. Areál zámku doplňuje velký hospodářský dvůr na jihu a anglický park s rybníkem a zahradami na východě.

Fotografie

Zámek Úlice