gotická tvrz

Kaceřov
Dominantou obce je unikátně dochovaný renesanční zámek z doby kolem poloviny 16. století, který zřejmě jako první v Čechách využil nové opevňovací prvky – bastiony.

Zámek Čečovice (čp. 1)
Barokní trojkřídlá jednopatrová stavba.

Zámek Kaceřov (čp. 1)
Torzovitě dochované zbytky rustikální sgrafitové výzdoby a starší fragmenty figurálního sgrafita.

Zámek Úlice
Výstavní patrová budova na půdorysu písmene L.