Kostel sv. Vavřince v Úlicích

Úlice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: renesance
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pozdně renesanční stavba byla vystavěna v letech 1615–1619.

Historie

Vesnice se v písemných pramenech připomíná poprvé v roce 1329 a po většinu času byla v držení drobné šlechty. U silnice procházející při severním okraji lokality stojí kostel sv. Vavřince, označovaný někdy také jako kaple. Jedná se o pozdně renesanční stavbu s obdélnou lodí a trojboce uzavřeným presbytářem, která byla vystavěna v letech 1615–1619. Erb s nápisy v tympanonu jižního portálu upomínají na stavebníky kostela, Anežku Žofii Nebílovskou z Drahobuze a Kryštofa Úlického z Plešnic. V závěru kostela je osazena nápisová deska s reliéfem Ukřižovaného z roku 1589. Zařízení kostela je současné se stavbou, starší je pozdně gotická soška madony z doby kolem roku 1500 s novou polychromií. Z pozdějšího období se dochovaly dva heraldické náhrobníky Schirndingů z let 1718 a 1774. Kostel je opravený a udržovaný a představuje regionálně výjimečnou sakrální stavbu z období pozdní renesance.

Fotografie

Kostel sv. Vavřince v Úlicích