Anežka Žofie Nebílovská

Kostel sv. Vavřince v Úlicích
Pozdně renesanční stavba vystavěna v letech 1615–1619.