gotická Madona

Kostel sv. Jana Křtitele v Kostelci
Kostel svatého Jana Křtitele v Kostelci byl založen ve středověku, barokní podobu získal v 17. a 18. století; chloubou svatostánku je jeho raně gotický mobiliář.

Kostel sv. Vavřince v Úlicích
Pozdně renesanční stavba vystavěna v letech 1615–1619.