Zámek Újezd nade Mží (čp. 1)

Újezd nade Mží - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Dnešní podoba zámku je výsledkem klasicistní přestavby v roce 1817 za Karla Schirndinga.

Historie

Zámek stojí na jižní, nejvyšší straně svažité návsi. K budově samotného zámku náleží ještě i budovy hospodářského dvora, které stojí na místě původní renesanční tvrze, dnes obsažené v budově sýpky (sklepy a část obvodových zdí). Jádro zámku pochází ze 17. století, jeho dnešní podoba je ale výsledkem klasicistní přestavby v roce 1817 za Karla Schirndinga. Jde o dvoukřídlou budovu s mansardovou střechou a jednoduchými fasádami. K zámku přiléhá také park, zatím neudržovaný, ale celý areál je od 90. let 20. století pomalu opravován.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Zámek Újezd nade Mží (čp. 1)Zámek Újezd nade Mží (čp. 1)