Karel Schirnding

Zámek Újezd nade Mží (čp. 1)
Dnešní podoba zámku je výsledkem klasicistní přestavby v roce 1817 za Karla Schirndinga.