Kaplička a boží muka ve Štichovicích

Štichovice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko, historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kamenná sloupková boží muka opatřená na vrcholku druhotně použitým kamenným trojramenným křížem.

Historie

Vesnice, ležící ve zvlněné krajině nad hlubokým údolím řeky Střely, náležela původně pánům z Brda, od poloviny 14. století pak byla v majetku manětínských johanitů. Při panství Manětín zůstala i nadále, když se v jeho držení střídali různí šlechtičtí majitelé, naposledy Lažanští z Bukové. Uprostřed rozlehlé, mírně svažité návsi stojí menší zděná kaple z 19. století s trojbokým závěrem a velkým sanktusníkem na vrcholku střechy. Ve štítu nad vchodem jsou sluneční hodiny. Před rokem 2000 byla kaple opravena nákladem obce. Západně od obce při silnici na Manětín stojí kamenná sloupková boží muka opatřená na vrcholku druhotně použitým kamenným trojramenným křížem. Na soklu nesou dataci 1721. V polích nedaleko od odbočky silnice do vsi stojí nevelká zděná čtyřboká kaplička, v interiéru sklenutá. Podobná drobná stavba se nachází rovněž v polích při cestě ze Štichovic na Českou Doubravici.

Fotografie

Kaplička a boží muka ve ŠtichovicíchKaplička a boží muka ve Štichovicích