Sídliště na Vinici u Skupče

Skupeč - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Jihozápadně od obce se tyčí výrazný vrch Vinice (589 m n. m.) s ostrým hřebenem, který má na západním konci plošinu o průměru asi 40 m, západní svah je narušen starým lomem na kámen. Nálezy pravěké keramiky, mazanice a kostí z úpatí kopce a z lomu dokládají zdejší osídlení v eneolitu (chamská kultura) a v pozdní době halštatské.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.