mazanice

Sídliště na Vinici u Skupče
Doklady osídlení v eneolitu (chamská kultura) a v pozdní době halštatské.