Venkovské usedlosti v Přehýšově (čp. 10, 11, 12, 38)

Přehýšov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Po obvodu mimořádně rozlehlé návsi mírně nepravidelného tvaru se dodnes dochovala řada velkých i menších usedlostí vesměs z období pozdního klasicismu, často opatřených klenutými bránami. K nejhodnotnějším patří čp. 10, 11, 12, 38 i další.

Fotografie

Venkovské usedlosti v Přehýšově (čp. 10, 11, 12, 38)Venkovské usedlosti v Přehýšově (čp. 10, 11, 12, 38)Venkovské usedlosti v Přehýšově (čp. 10, 11, 12, 38)Venkovské usedlosti v Přehýšově (čp. 10, 11, 12, 38)