Zřícenina hradu Preitenstein u Nového Městečka

Nové Městečko - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Hrad založil nejspíše ve 30. letech 14. století král Jan Lucemburský jako vojenský opěrný bod.

Historie

Půldruhého kilometru jižně od městečka Nečtiny se na výrazné dominantní poloze stolové hory obtékané po západním úpatí Plachtínským potokem a na východním úpatí s osadou Nové Městečko nacházejí zříceniny hradu Preitenstein (někdy též Hrad Nečtiny). Hrad založil nejspíše ve 30. letech 14. století král Jan Lucemburský jako vojenský opěrný bod. V pozdějších letech byl tento původně královský hrad zastavován šlechtickým držitelům, mezi nimi například Zbyňkovi z Kočova, který jej v roce 1434 nechal opravit. Zanedlouho byl však hrad dobyt, poté jej získali páni z Gutštejna a výrazně přebudovali. V 16. století byl majetkem Kašpara Pluha z Rabštejna, který se aktivně zúčastnil prvního stavovského odboje proti císaři Ferdinandu I. v roce 1547. V rámci potrestání za tento skutek byl hrad vypálen a následně zpustl. Původní vojenský účel hradu zůstal čitelný z jeho terénních pozůstatků. Poměrně rozsáhlá plocha, určená k přechodnému ubytování vojska, je obepnuta obvodovou hradbou, k níž se přimykají účelové objekty, dochované jen částečně v náznacích. Část hradu zajišťovalo jen lehčí opevnění, přístupovou cestu však chránily tři linie hradeb za sebou.

Fotografie

Zřícenina hradu Preitenstein u Nového MěstečkaZřícenina hradu Preitenstein u Nového MěstečkaZřícenina hradu Preitenstein u Nového MěstečkaZřícenina hradu Preitenstein u Nového MěstečkaZřícenina hradu Preitenstein u Nového Městečka