hradby

Zřícenina hradu Preitenstein u Nového Městečka
Hrad založil nejspíše ve 30. letech 14. století král Jan Lucemburský jako vojenský opěrný bod.