Hospodářský dvůr v Mladoticích (čp. 11)

Mladotice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Torzo obytného stavení bývalého klášterního hospodářského dvora.

Historie

V sousedství mladotické kaple se ve zmodernizovaném objektu čp. 11 dodnes dochovalo torzo obytného stavení bývalého klášterního hospodářského dvora. Existenci původem středověké stavby prozrazuje pozdně gotický kamenný sedlový portál u vchodu do sklepa, dnes částečně zazděný. Horní překlad portálu je zdobený rytou podkovou s jetelovým křížkem, na levém ostění je vyryta sekera širočina, na pravém kladivo. Část sklepů za portálem má valené kamenné klenby se zbytky omítek a nachází se zde zazděný výklenek, který údajně navazuje na další chodby, pravděpodobně zasypané.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Hospodářský dvůr v Mladoticích (čp. 11)