valená klenba

Bývalá šatlava v Městě Touškově (čp. 201)
Pozdně klasicistní přízemní zděná budova z 2. poloviny 19. století.

Hospodářský dvůr v Mladoticích (čp. 11)
Torzo obytného stavení bývalého klášterního hospodářského dvora.