Sídliště u Města Touškova

Město Touškov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Archeologické pozůstatky pravěkého sídliště z období eneolitu.

Historie

Severozápadně od města (v poloze s pomístním jménem U Židovského hřbitova) byly v letech 1997–2000 odkryty v bývalé pískovně četné archeologické pozůstatky pravěkého sídliště z období eneolitu. Lokalita je prvním prozkoumaným nížinným sídlištěm chamské kultury na území České republiky. Mezi stovkou sídlištních objektů se podařilo odhalit také první jednoznačný půdorys domu této kultury. Jedná se o zhruba pravoúhlou nadzemní kůlovou konstrukci vymezující plochu 3,5 x 3,5 m.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.