pískovna

Sídliště u Města Touškova
Archeologické pozůstatky pravěkého sídliště z období eneolitu.