Mohylové pohřebiště Hůrka u Líšťan

Líšťany - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Pravěké mohylové pohřebiště původně s necelou stovkou mohyl.

Historie

Jihovýchodně od Líšťan v poloze Hůrka při Čemínském potoce se nachází pravěké mohylové pohřebiště původně s necelou stovkou mohyl ze střední doby bronzové. Při hloubení rýhy pro plynovod v roce 1986 došlo k rozrušení jedné mohyly, která ukrývala kostrový hrob patřící k českofalcké mohylové kultuře. Díky příznivým přírodním podmínkám zůstal v hrobě uchován zbytek koženého oděvu, snad suknice či zástěry. V okolí se nachází několik sídlišť ze střední, mladší a pozdní doby bronzové (Lipno, Luhov).

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.