Hradiště Deliba u Lhoty

Lhota - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk, středověk

Stručné představení

U Lhoty na vrchu Hradiště nad soutokem Javornice a Slatinského potoka se nacházejí terénní stopy hradiště pravěkého stáří s pozůstatky opevňovacích prvků z období středověku.

Historie

Necelý 1 km severozápadně od Lhoty na vrchu Hradiště (446 m n. m.) nad soutokem Javornice a Slatinského potoka se nacházejí terénní stopy hradiště pravěkého stáří s pozůstatky opevňovacích prvků z období středověku. Hradiště (obecně nazývané Deliba), jež zaujímalo oválnou vrcholovou plošinu i část jihozápadního svahu, bylo opevněno kamenným valem, ve středověku pak přibyly příkopy o současné hloubce do 2,5 m. Průzkumy zde již v roce 1833 prováděl vlastenecký kněz, spisovatel a jeden z průkopníků české archeologie Václav Krolmus (1790–1861). V západní části hradiště zaznamenal dnes již neexistující zeď z nasucho kladených kamenů, která vymezovala základ čtyřhranné stavby (snad věže), ve východní části pak další, rovněž nedochované zbytky stavby větších rozměrů. Řada jím nalezených předmětů jevila známky poškození ohněm (zuhelnatělé dřevo, žárem spečená hlína, ohořelé obilí) a napovídá tak o zániku zdejšího osídlení v důsledku velkého požáru. Krolmus se domníval, že jím prozkoumaný objekt byl středověkou slatinskou tvrzí, která sice není z písemných pramenů známa, ale její existence se předpokládá. Ve 20. letech minulého století spojil regionální badatel Václav Kočka lokalitu s hradištěm, které si měli podle kronikáře Kosmy vybudovat Hedčané zajatí při polském tažení knížete Břetislava I. v roce 1038. Pro tuto hypotézu však dosud chybějí historické i archeologické doklady. Jiná, rovněž neověřená teorie dává hradiště do souvislosti s nedalekým hradem Krakovcem.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.