kamenný val

Hradiště Deliba u Lhoty
  Lhoty na vrchu Hradiště nad soutokem Javornice a Slatinského potoka se nacházejí terénní stopy hradiště pravěkého stáří s pozůstatky opevňovacích prvků z období středověku.