Kostel sv. Jakuba v Ledcích

Ledce - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původem gotická stavba, výrazně přestavěná v letech 1768–1769. Rozsáhlý areál fary.

Historie

Vesnice, nacházející se v severozápadním sousedství města Plzně, se v písemných pramenech objevuje poprvé v roce 1180, krátce poté se zde zmiňuje i kostel. K roku 1269 se pak uvádějí jako součást obdarování plaského kláštera, které tamním cisterciákům udělil král Přemysl Otakar II. Příslušnost Ledců k plaskému klášteru je doložena i v dalších stoletích, v roce 1788 pak patřily k panství Nekmíř. Obci dominuje na vyvýšené poloze situovaný kostel sv. Jakuba, původem gotická stavba, výrazně přestavěná v letech 1768–1769. Na gotickou stavební fázi upomíná trojboce uzavřený presbytář, zdivo lodi a věže na západním průčelí je pravděpodobně až barokní. Barokní je také areál fary.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Kostel sv. Jakuba v Ledcích