Zámek Krukanice (čp. 1)

Krukanice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Reprezentativní rezidence při hospodářském dvoře kláštera v Teplé.

Historie

Zámek v Krukanicích byl vystavěn jako reprezentativní rezidence při hospodářském dvoře kláštera v Teplé. Poprvé se zmiňuje v roce 1671. Zásadní barokní přestavbu, která je v pramenech uváděna jako založení zámku, zahájil v roce 1698 tepelský opat Raimund II. Wilfert, který rovněž nechal provést výstavbu konventu v tepelském klášteře za účasti architekta Kryštofa Dientzenhofera.

Krukanický zámek má podobu patrové stavby s krátkým bočním křídlem a průjezdem do přilehlého dvora. Při barokní přestavbě byly do současného objektu pojaty některé konstrukce staršího objektu, snad již goticko-renesančního původu. Starší jsou také sklepy. Rezidence obsahovala kapli sv. Jana Nepomuckého, situovanou v přízemí při vjezdu. V pozdějším období byl objekt doplněn dvěma válcovými věžemi, dnes je v neudržovaném stavu a pozvolna pustne.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.