válcové věže

Zámek Krukanice (čp. 1)
Reprezentativní rezidence při hospodářském dvoře kláštera v Teplé.