Zřícenina hradu Angerbach u Kožlan

Kožlany - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Zbytky středověkého hradu zvaného Angerbach z poloviny 13. století.

Historie

Asi kilometr severovýchodně od Kožlan se na východním konci úzkého ostrohu nad soutokem Javornice a Hradeckého potoka nacházejí zbytky středověkého hradu zvaného Angerbach. Poznání jeho historie je problematické, neboť z doby aktivní existence hradu neznáme žádné písemné prameny, jež by se k němu vztahovaly. Veškeré poznatky o hradu tak čerpáme z archeologických průzkumů, které ukazují, že hrad vznikl kolem poloviny 13. století a hned v polovině následujícího století zanikl. Dále se soudí, že náležel ke zboží hradu Týřova. Hrad byl dvojdílné dispozice (předhradí a vlastní hrad s palácem) a chránily jej mohutné valy a příkopy.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Zřícenina hradu Angerbach u Kožlan