Zaniklá ves Dolany s tvrzí

Hlince - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Vesnice se rozkládala v prostoru za presbytářem raně gotického kostela, dodnes částečně dochovaného v rozsahu obvodového zdiva.

Historie

Dva kilometry východně od Hlinců v mírném svahu nad údolní nivou řeky Berounky se ve středověku nacházela farní ves Dolany (dnes stejný název označuje osadu vzniklou nedaleko od původní vesnice před polovinou 19. století). Původní ves Dolany vznikla v blízkosti brodu na zemské stezce patrně v první polovině 13. století, ačkoliv poprvé se s ní v písemných pramenech setkáváme až v roce 1358. Drobní šlechtičtí majitelé vsi sídlili na tvrzi, která je zmiňována v roce 1454. Již v roce 1481 se Dolany uvádějí jako pusté. Vesnice se rozkládala v prostoru za presbytářem raně gotického kostela, dodnes částečně dochovaného v rozsahu obvodového zdiva. Tvrz se nacházela severozápadně od kostela, kde byl povrchovým geofyzikálním průzkumem zjištěn pravděpodobně její příkop.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.