Fara v Druztové (čp. 1)

Druztová - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Jedná se o přízemní budovu s valbovou střechou, umístěnou ve vyvýšené poloze při silnici.

Historie

Již ve středověku existovala v Druztové fara při kostele sv. Maří Magdalény. Za husitských válek však zanikla a k obnovení farnosti došlo až v roce 1701 pod patronátem města Plzně. Barokní fara (čp. 1) byla poté vystavěna jihovýchodně od staré návsi s rybníkem. Jedná se o přízemní budovu s valbovou střechou, umístěnou ve vyvýšené poloze při silnici. Součástí farního areálu byly východně situované hospodářské budovy, naproti přes silnici pak byla v roce 1745 postavena kaple sv. Jana Nepomuckého. Objekt fary je dnes v soukromých rukou a v nedávné době prošel rekonstrukcí.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fara v Druztové (čp. 1)