Venkovské usedlosti v Doubravě (čp. 11, 29)

Doubrava - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Větší i menší usedlosti pocházející vesměs z druhé poloviny 19. a počátku 20. století.

Historie

Ves Doubrava má mimořádně rozlehlou nepravidelnou náves. Po jejím obvodu jsou situovány větší i menší usedlosti pocházející vesměs z druhé poloviny 19. a počátku 20. století, v jejichž architektuře spatřujeme dozvuky klasicistního slohu. Mezi nimi nejzajímavější je usedlost čp. 11, v jejímž areálu se dochovala kamenná pozdně barokní až klasicistní sýpka. Další podobnou kamennou patrovou sýpku nejpozději klasicistního původu najdeme v usedlosti čp. 29, kde se dochovala rovněž zděná klenutá brána.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Venkovské usedlosti v Doubravě (čp. 11, 29)Venkovské usedlosti v Doubravě (čp. 11, 29)