klasicistní dům

Štěnovice
Štěnovice najdeme nedaleko Plzně. Poprvé je obec zmiňována roku 1327.

Venkovské usedlosti v Doubravě (čp. 11, 29)
Větší i menší usedlosti pocházející vesměs z druhé poloviny 19. a počátku 20. století.