Zaniklá tvrz Čívice

Čívice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Jedna zaniklá tvrz se nachází v obci, druhá pak na místě dnešního Bertina dvora.

Historie

Čívice, malá ves nad levým břehem Berounky, se v písemných pramenech připomínají již k roku 1180, kdy patřily jistému Stojenovi z Čívic. Vesnice byla na přelomu 14. a 15. století rozdělena na několik dílů, které drželi různí šlechtičtí majitelé. Někteří z nich zde měli nepochybně svá sídla (například v letech 1402–1407 zde seděl Hynek z Vraného, v roce 1417 pak Hlubek a Petr z Chockova). Tvrz zanikla patrně již v 15. století za husitských válek, kdy byla do značné míry zpustošena i ves a zničen byl i zdejší poplužní dvůr. V roce 1543 se čívická tvrz uvádí jako pustá a její lokalizace je dnes nejistá.

Asi jeden kilometr severozápadně od Čívic v lokalitě s pomístním názvem Na Lhotce se ve středověku nacházela další tvrz a u ní vesnice Lhotka. Obojí zaniklo za husitských válek v letech 1425–1430. Na místě zaniklé vsi byl v roce 1849 vystavěn hospodářský dvůr pojmenovaný Bertin po manželce stavebníka Jana Viléma Wurmbranda Bertě Nostic-Rheineckové. Dvůr byl nedávno zrekonstruován, slouží svému původnímu účelu a spolu se zámkem Kaceřovem tvoří výraznou dominantu zdejší krajiny.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.