Městské domy v Plzni-Severním předměstí (čp. 54, 55, 56, 57, 59, 67, 84, 107, 146)

Plzeň-Severní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Z šestice památkově chráněných městských domů Severního Předměstí si pozornost zaslouží především Tušnerovský dům v Lochotínské ulici čp. 24.

Historie

Zatímco historické jádro města, stejně jako Jižní Předměstí, bylo charakteristické celou řadou měšťanských domů, Severní Předměstí, které dlouho fungovalo především jako rekreační a zemědělské příslušenství města, až od konce 19. století zaplňovaly spíše vznešené vily bohaté městské elity. Přesto se tu dodnes nachází několik památkově chráněných budov. Trojice z nich lemuje Úzkou ulici, dvojice se nachází U Sv. Rocha, další pár na Lochotínské ulici a jeden dům na rohu Lochotínské a Keřové.

Právě tento poslední, na rohu dvou ulic stojící objekt je jedním z nejstarších plzeňských lusthausů, jehož jádro bylo vystavěno jako měšťanský dům již v roce 1725. Tzv. Tušnerovský dům unikl, stejně jako řada dalších, plánu asanace Severního Předměstí, o kterém se vážně spekulovalo ještě v roce 1985. Stavba, kde se říkalo U Táborů či Lerchenfeldovský dům, je unikátní zvláště souborem dobře dochovaných malovaných záklopových stropů. Za pozornost stojí i barokní omítky severního průčelí či kamenná ostění oken a dveří v severním traktu. Stavebně-historický průzkum před rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2008 až 2013 odhalil, že dům měl původně mansardovou, valbovou střechu s dřevěnými šindeli. Fasáda i interiéry byly bohatě barevně dekorovány. Ve 2. polovině 20. století dům posloužil Bolevecké karosárně, avšak nyní je v rukách původních majitelů, kteří jej nechali šetrně a vkusně zrekonstruovat.

Přibližně kolem roku 1800 byl postaven také dům U Sv. Rocha. Dlouhodobě opuštěný a chátrající objekt prodělal v 90. letech rekonstrukci, která odhalila renesanční jádro domu, jenž dokládá, že se jednalo o adaptaci původní středověké předměstské kaple.  

Fotografie

Městské domy v Plzni-Severním předměstí (čp. 54, 55, 56, 57, 59, 67, 84, 107, 146)Městské domy v Plzni-Severním předměstí (čp. 54, 55, 56, 57, 59, 67, 84, 107, 146)Městské domy v Plzni-Severním předměstí (čp. 54, 55, 56, 57, 59, 67, 84, 107, 146)Městské domy v Plzni-Severním předměstí (čp. 54, 55, 56, 57, 59, 67, 84, 107, 146)Městské domy v Plzni-Severním předměstí (čp. 54, 55, 56, 57, 59, 67, 84, 107, 146)Městské domy v Plzni-Severním předměstí (čp. 54, 55, 56, 57, 59, 67, 84, 107, 146)Městské domy v Plzni-Severním předměstí (čp. 54, 55, 56, 57, 59, 67, 84, 107, 146)Městské domy v Plzni-Severním předměstí (čp. 54, 55, 56, 57, 59, 67, 84, 107, 146)Městské domy v Plzni-Severním předměstí (čp. 54, 55, 56, 57, 59, 67, 84, 107, 146)Městské domy v Plzni-Severním předměstí (čp. 54, 55, 56, 57, 59, 67, 84, 107, 146)Městské domy v Plzni-Severním předměstí (čp. 54, 55, 56, 57, 59, 67, 84, 107, 146)Městské domy v Plzni-Severním předměstí (čp. 54, 55, 56, 57, 59, 67, 84, 107, 146)Městské domy v Plzni-Severním předměstí (čp. 54, 55, 56, 57, 59, 67, 84, 107, 146)