Stodola v Plzni-Jižním předměstí (čp. 2771)

Plzeň-Jižní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Klasicistní stodola s mohutnou polovalbovou střechou a klenutým sklepením se nachází v Divadelní ulici, vznikla pravděpodobně ve dvacátých letech 19. století jako součást komplexu, který měl poskytovat administrativní a hospodářské zázemí místní vojenské posádce.

Historie

Bývalá stodola se nachází v Divadelní ulici, která tvoří součást plzeňského Jižního předměstí, v minulosti nazývaného Říšské předměstí. Souvislá zástavba vyrostla v těchto místech až ve dvacátých letech 19. století v souvislosti s vybudováním rozlehlých kasáren 35. pěšího pluku, k němuž došlo v letech 1820 až 1826. Pohled na příslušný list I. vojenského mapování z druhé poloviny 18. století nám ukáže, že lokalita ležela v sousedství městského opevnění. Její osídlování mohlo začít až po stržení hradeb, které se průběžně bouraly od roku 1795. Stodola patřila ke shluku asi 15 stavení, která poskytovala místní posádce administrativní a hospodářské zázemí.

V průběhu druhé poloviny 19. století byl dosud izolovaný areál pohlcen rozrůstajícím se předměstím. Byl začleněn do nového uličního systému, který však respektoval rozmístění většiny budov starého vojenského komplexu. Ačkoliv už dávno neslouží svým původním účelům, tvoří bývalé armádní objekty v Divadelní a Husově ulici svým uspořádáním a prostorovou konfigurací dodnes nápadnou anomálii v pravidelném a symetrickém rozvržení Jižního předměstí.

Zemědělské zařízení se v průběhu let nevyhnulo několika adaptacím a úpravám. Technický stav památky vylepšila nedávná rekonstrukce, v současné době se ve stavení nalézá bar a obchod s hudebními nástroji.

Podsklepená přízemní stodola obdélníkového půdorysu leží v mírném svahu, v patrovém severním průčelí se nachází vstup do podzemní části budovy, kde můžeme spatřit pruské klenby, které dosedají na střední kamenné pilíře. Vchod i sklepní větrací okénka jsou opatřeny kamennými ostěními. Východní stěna se vyznačuje pravidelně se střídajícími slepými arkádami a širokými, dnes zasklenými vjezdy, které jsou zaklenuty segmentově. Stavbu kryje mohutná polovalbová střecha, nad hlavním průčelím se vyjímá lichoběžníkový štít rámovaný profilovanou římsou. Do severní poloviny stodoly bylo vloženo nízké mezipatro, které bylo dříve využíváno jako sýpka.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.