Divadelní ulice

Stodola v Plzni-Jižním předměstí (čp. 2771)
Klasicistní stodola s mohutnou polovalbovou střechou a klenutým sklepením se nachází v Divadelní ulici, vznikla pravděpodobně ve dvacátých letech 19. století jako součást komplexu, který měl poskytovat administrativní a hospodářské zázemí...