Husova ulice

Bývalé c. k. vyšší české gymnázium v Plzni-Jižním předměstí (čp. 664)
Novorenesanční budova bývalého Císařsko-královského českého vyššího gymnázia je ilustrativním zástupcem monumentálních a reprezentativních veřejných staveb, které vznikaly na sklonku 19. století a mezi něž se v Plzni zařadilo hned několik...

Stodola v Plzni-Jižním předměstí (čp. 2771)
Klasicistní stodola s mohutnou polovalbovou střechou a klenutým sklepením se nachází v Divadelní ulici, vznikla pravděpodobně ve dvacátých letech 19. století jako součást komplexu, který měl poskytovat administrativní a hospodářské zázemí...