Bývalé c. k. vyšší české gymnázium v Plzni-Jižním předměstí (čp. 664)

Plzeň-Jižní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: neorenesance
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Novorenesanční budova bývalého Císařsko-královského českého vyššího gymnázia je ilustrativním zástupcem monumentálních a reprezentativních veřejných staveb, které vznikaly na sklonku 19. století a mezi něž se v Plzni zařadilo hned několik objektů vzdělávacích institucí.

Historie

Novorenesanční objekt bývalého Císařsko-královského českého vyššího gymnázia se nachází na nároží ulic Husova a Kardinála Berana. Ačkoliv neznáme jméno tvůrce, který školu navrhl, často se uvažuje o městském architektovi Františku Auerovi, vyloučen není ani podíl Františka Menčíka, pod jehož vedením byla stavba roku 1892 realizována. Vznikl mohutný dvoupatrový dům, dodnes velmi dobře dochovaný a úpravami pouze nepatrně narušený příklad uplatnění monumentálního novorenesančního stylu, který se na přelomu 19. a 20. století v Plzni zhusta užíval při projektování veřejných budov. Značnou hodnotu si uchovává část interiérů, které se pyšní autentickým provedením ze sklonku 19. věku. V objektu bývalého gymnázia dnes sídlí Ekonomická fakulta Západočeské univerzity v Plzni.

Řadové nárožní stavení, jehož půdorys se blíží tvaru písmene L, je podsklepeno a kryto sedlovou střechou s menší kupolí. Hlavní vchod se nachází ve zkoseném průčelním rizalitu, fasády jsou členěny dvěma dalšími rizality a dvěma průběžnými římsami. Bohatosti a pestrosti výzdoby bylo dosaženo kombinací takřka všudypřítomné bosáže, trojúhelníkových a segmentových suprafenester a nadokenních říms. Všechny tři rizality jsou ukončeny atikami se zděnými štíty.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.