Ekonomická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Bývalé c. k. vyšší české gymnázium v Plzni-Jižním předměstí (čp. 664)
Novorenesanční budova bývalého Císařsko-královského českého vyššího gymnázia je ilustrativním zástupcem monumentálních a reprezentativních veřejných staveb, které vznikaly na sklonku 19. století a mezi něž se v Plzni zařadilo hned několik...