Boží muka a smírčí kříže v Bolevci

Plzeň-Bolevec - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Nedílnou součástí zajímavé vesnické krajiny Bolevce jsou drobné kamenické památky pozdně středověké až barokní éry.

Historie

Boleveckou náves zdobí řada zajímavých drobných sakrálních památek. Pozdně středověká Gryspekovská boží muka jsou datována k roku 1606. Přibližně o půl století starší jsou tzv. Steklinovská boží muka, jež se nacházela původně v Ledecké ulici a dnes jsou k vidění na návsi. Trojici návesních božích muk doplňuje poněkud raritní exemplář z roku 1693. Do konce 17. století se hlásí i tzv. Pechatovská boží muka. Ve skutečnosti se jedná o torzo mariánského sloupu, jehož sokl nese jména donátorů a letopočet 1690.

Zajímavou kamenickou práci představuje dvoji boleveckých smírčích křížů. První z nich se nachází nad hájovnou Dostálka, kousek od cesty ze Záluží do Bolevce. Jde o ojedinělou kruhovou stélu z plochého pískovcového kamene. Reliéf kříže poněkud netradičně přechází v plochu křížového kola. V údolí Merán u Bolevce je naopak k vidění smírčí kříž z přelomu 18. a 19. století, z něhož se dochoval pouze pískovcový podstavec a část dříku, dle dobové fotografie však byl v roce 2010 obnoven. Na kříži vytesaná písmena „WB“ jsou údajně iniciály oběti neštěstí, jež tento kříž upomíná.  

Fotografie

Boží muka a smírčí kříže v BolevciBoží muka a smírčí kříže v BolevciBoží muka a smírčí kříže v BolevciBoží muka a smírčí kříže v BolevciBoží muka a smírčí kříže v BolevciBoží muka a smírčí kříže v BolevciBoží muka a smírčí kříže v Bolevci