Merán

Boží muka a smírčí kříže v Bolevci
Nedílnou součástí zajímavé vesnické krajiny Bolevce jsou drobné kamenické památky pozdně středověké až barokní éry.