Zámek Křimice (čp. 1)

Křimice - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko, rokoko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na místě starší tvrze nechal v roce 1732 vystavět František Václav z Vrtby barokní zámek podle návrhu Františka Maxmiliana Kaňky. Interiéry v rokokovém duchu vymaloval Julius Lux a sochami opatřil Lazar Widmann. 

Historie

Ačkoli první zmínka o Křimicích pochází z poloviny 13. století, kdy je držel Půta z rodu Drslaviců, první zpráva o tvrzi je mnohem mladší, a to z roku 1498, kdy již majitelem zdejšího panství byl rod Točníků. Ti však o své sídlo příliš nepečovali a po smrti proslulého Purkarta Točníka z Křimic byla tvrz v katastrofálním stavu. Křimické panství tou dobou zdědil Sezima z Vrtby a jeho potomci nechali na místě bývalé tvrze vystavět nový barokní zámeček.

František Václav z Vrtby, který přestavbu inicioval roku 1732, pověřil sestavením stavebních plánů Františka Maxmiliána Kaňku. Kaňka navrhl jednopatrovou stavbu na obdélném půdorysu s věží zdůrazňující průčelí. Z obou stran k hlavní budově přimknutá křídla obklopovala čestný dvůr. Do vstupního křídla byla situována kaple Povýšení sv. Kříže, kterou malbami doplnil plzeňský malíř Julius Lux. O sochařskou a plastickou výzdobu kaple i celého zámku se postaral Lazar Widmann. Interiéry sídla byly řešeny v duchu rokokové módy. Počátkem 19. století byla původní barokní fasáda vyměněna za empírovou a mírně upravená byla i zámecká věž.

Na počátku 19. století křimické panství připadlo Jaroslavu Karlovi z Lobkovic a jeho potomci jej vlastnili až do poloviny 20. století. Posléze zámek zakoupila plzeňská Škodovka a zřídila zde Učňovský dům, od 70. let zámek posloužil jako depozitáře Západočeského muzea. Dnes jej opět vlastní Lobkovicové.  

Fotografie

Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)Zámek Křimice (čp. 1)