Hospodářský dvůr v Žinkovech (čp. 35)

Žinkovy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Bývalý vrchnostenský hospodářský dvůr najdeme blízko žinkovského zámku.

Historie

Hospodářský dvůr barokního původu se nachází v sousedství žinkovského zámku. Je založen na trojúhelném půdorysu. V zadní části areálu se rozkládá velká sýpka s mansardovou střechou, dnes částečně adaptovaná k obývání. Bývalé chlévy jsou sklenuty valeně s trojúhelnými výsečemi. Budovy dvora byly vybudovány v 1. polovině 18. století. Blíže k obci se nachází patrová klasicistní budova, jež byla postavena na obdélném půdorysu s trojicí mělkých rizalitů. Fasáda je členěna pásovou bosáží. Objekt dnes slouží jako škola. V jeho sousedství stojí zajímavá budova s hrázděnou fasádou, která je v současnosti využívána jako domov pro seniory.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.