Zámek Žinkovy (čp. 36)

Žinkovy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko, neogotika, neorenesance, neobaroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Žinkovský zámek se nachází na břehu místního rybníka. Jedná se o romantické pseudoslohové sídlo, jehož majitelem byla ve 20. století rodina průmyslníka Karla Škody. 

http://www.zamekzinkovy.cz

Historie

Areál žinkovského zámku se rozkládá na břehu rybníka. Původní barokní stavba se ztrácí v pozdějších úpravách. Ty byly realizovány po roce 1883, kdy velkostatek získal hrabě Jan z Harrachu, a zvláště po roce 1897. Tehdy Žinkovy koupil rytíř Karel Wesselý, architekt, jenž nechal zámek přestavět v romantické pseudoslohové sídlo v duchu české renesance. Přestavbu realizovali vídeňští architekti Hermann Hellmer a Ferdinand Fellner. V této době vznikla novogotická kaple a věž v průčelí, zámek získal charakteristické štíty, sgrafita a figurální scény. Interiéry byly upraveny ve stylu pozdního historismu. Příkop starého sídla byl zasypán a za zámkem byl vybudován rozlehlý park.

Roku 1915 koupil velkostatek průmyslník Karel Škoda. V této době byl objekt zvelebován a modernizován, dodnes se z tohoto období dochovala např. koupelna. Hlavní fasády byly upraveny podle různých historických předloh. Řešení západního průčelí bylo ovlivněno německou středověkou architekturou, zatímco jižní fasáda byla vyvedena ve stylu italské renesance, s lodžií a arkádovou galerií. Na této straně je také umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

V majetku Škodovy rodiny byl zámek do roku 1945. Posledním vlastníkem z tohoto rodu byl Emil Škoda. Po roce 1948 sloužil objekt jako rekreační zařízení Revolučního odborového hnutí. Areál byl opakovaně využíván filmaři, natáčel se zde film Jestřáb kontra Hrdlička, pohádka Neberte nám princeznu nebo dramatický příběh Pramen života. Dnes má soukromého majitele a probíhá jeho postupná obnova. Veřejnosti je přístupný při mimořádných prohlídkách. Je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.